επιχείρηση
Προϊόντα
Βιομηχανική συγκολλητική κόλλα
Αυτοκίνητη κόλλα
ηλεκτρική potting ένωση
συγκολλητική κόλλα πολυουρεθάνιου
Κόλλα ανεμοφρακτών πολυουρεθάνιου
Στεγανωτική ουσία κατασκευαστών στολισμάτων
Κατασκευαστής στολισμάτων σιλικόνης RTV
Θερμικό αγώγιμο λίπος
Κόλλα αβ
UV θεραπεύοντας κόλλα
Κόλλες Cyanoacrylate
Potting σιλικόνης ένωση
Εύκαμπτες συσκευάζοντας κόλλες
Στεγανωτική ουσία σιλικόνης RTV